Sivas Kangalı


Sivas Kangalı

Kanglı Türk boyunun, Orta Asya’dan göç sırasında yanlarına üç şey almışlardır.Bunlar Koyun,At ve Köpek ‘dir.

 • Koyunlar zamanında Kanglı Türk boyunun tek mal varlıklarıydı.Göç sırasında koyunları yemek olarak kullanıyorlardı.
 • Atlar ise göç sırasında kullanabilecekleri en mantıklı ulaşım araçlarıydı.
 • Sivas Kangal köpekleri ise at üzerindeki insanları koruyup aynı zamanda koyun sürülerine de çobanlık etmek ve onları tehlikelerden korumak (etrafa yem ettirmemek) için onlara eşlik ediyorlardı.

Sivas kangal köpekleri Orta Asya’dan beri Türklerle yaşamış, neslini devam ettirmiş ve onlarla beraber Anadolu’ya gelmiş, soylarıda Türklere dayanan bir ırktır.

Sivas kangal köpekleri tamamen Türk Malıdır! Sivas kangal köpeklerinin saf bir ırk olduğu genetik araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Sivas kangal köpeklerinin kökeni Tibet Mastiff ve Romalı Mollosian köpek ırklarından geldiği, 4000 yıldan daha fazla süredir var oldukları tahmin edilmektedir.
Mükemmel içgüdüsü, aşırı sahiplenmesi ve çok iyi koruyuculuğu bakımından besi hayvanlarını koruma da kurt, ayı gibi türlere karşı savunma anlamında mükemmel bir araçtır.
Orta Asya’dan gelen göçmen çobanlara eşlik etmeleri nedeniyle farklı iklim şartlarına ayak uydurmuşlardır.Sivas kangalları bulundukları ortamın iklimi şartları nedeniyle uzun tüylü, kısa tüylü, gri tüylü , beyaz tüylü, siyah benekli olarak da görebilirsiniz.
Sivas kangallarının fiziksel farklılıkları olsa bile hiç bir zaman ırklarının özelliklerini kaybetmemiştir. Her zaman sahiplenici, atik, koruyucu, dost, sadık, güçlü ve itaatkar kalmışlardır.
Sivas kangalı sahiplerini o kadar çok sahiplenirler ki, onlara gelebilecek herhangi bir tehlikeyi daha önceden sezip olay olmadan müdahale edebilirler. Ayrıca sahiplerinin komutlarını sorgusuz olarak uygulama yetisine sahiptirler.
Sivas Kangalının Karakteri

Son derece zeki, sakin yapılı ve bir o kadarda alıngan ve hassas oldukları bilinir fakat bu özelliklerine rağmen sivas kangalları oldukça cesur, kuvvetli, çevik ve hızlı koşabilen bir yapıya sahiptir.Bu da genlerinden gelen ırksal yatkınlık ve onların bir çoban köpeği olmasında önemli bir rol oynar. Sivas Kangalları kendi bölgelerine başka bir tür köpek ile karşılaşırsa ve o bölgede bekçilik görevleri varsa oldukça agresif bir yapıya bürünmektedirler. Aynı zamanda sivas kangalları yaşamış olduğu bölgeyi çok iyi benimser ve yaşam alanı olmayan bölgelerde ise saldırgan ve agresif bir tavır takınmazlar.

 1. Sivas Kangallarına bir komut verildiği takdirde canı pahasına da olsa o komutu gerçekleştir.
 2. Seviçlerini, hüzünlerini isteklerini kolayca belli ederler,
 3. Onunla konuşurken sertliği ve yumuşaklık ifade dille ifade edilen sözleri çok iyi analiz ederler ve övüldüklerini, yerildiklerini bilirler.
 4. İyi niyeti kötü niyeti çok iyi analiz eder ve ona göre davranış sergilerler.
 5. Sevdikleri insanları çok kıskanırlar.
 6. Doğa da serbestken başka ırk köpeklerle çiftleşmezler. (Kardeşleriyle de çiftleşmedikleri tespit edilmiştir.)

sivas-kangali-kafa-tasi
Sivas Kangallarının Beden Ölçüsü

   Ağırlık    Kalça Yüksekliği
Erkek    45 – 70 Kg    70 – 85 Cm
Dişi    40 – 60 Kg    60 – 75 Cm

 
Sivas kangalı fiziksel özellikleri

 1. Kafasının ve anlının düz olması
 2. Burnun kuru olmaması veya çok yaş olmaması
 3. Gözleri yan tarafı görebilecek şekilde ovaldir ve göz etrafı siyahtır.Göz rengi ise siyah ve kahve rengi tonlarındadır.
 4. Burun yapısı küt ve kalındır.
 5. Kafa tasıyla burun mesafesi ortalama olarak bir birine eşittir.
 6. Bazen pençe tırnağı çift olabilir. Sivas kangalları illa çift tırnaklı olmak zorunda değildir.
 7. Kuyruğu içeriye doğru kıvrımlıdır.
 8. Çenesi kalın ve güçlü
 9. Dişleri iri
 10. Kulakları orta boy üçgen uçları yuvarlak kafasına yapışıktır.
 11. Boyun hafifçe eğik güçlü, adaleli kısa ve kalın ense başa yakın genişliktedir.
 12. Gövde kirli beyaz ile grinin açık veya koyu tonlarındadır.
 13. Göğüs kafesi yüksek ve geniş olup, üst kısmı öne doğru bombelidir.
 14. Dirsek hizasına kadar göğüs derin, karın hafif içine çekiktir.
 15. Bacakları oldukça kalın ve güçlüdür.
 16. Ayaklar iri yapılı, kuvvetli parmaklar bombeli ve siyahtır.
 17. Ayakların tümü veya dizden yukarısı gövdesinin rengindedir.
 18. Ön parmak 4 adet ve kalın küt tırnaklıdır.
 19. Tabandaki tırnaksız olan beşinci yassı parmak topuk görevini yapar.
 20. Postu sık kısa ve yoğun tüy yapısına vardır.
 21. Vücut rengi bozdan çelik rengine kadar değişiklik gösterir.
 22. Göğüsünde beyaz bir madalyon bulunabilir.
 23. Yüzünce Kangal beni veya benleri ile üst damağındaki siyah leke Kangal’ın soy saflığının garantisidir.
Sivas Kangallarının Üretilmesi

Dişi Damızlığın seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar;

 1. Üstün ırk özelliklerini taşıması (Seceresinin iyi olması)
 2. Köpek gelişimini tamamlamalı (18 ay tamamlaması)
 3. Organlarında herhangi bir rahatsızlık bulunmamalı
 4. En az 8 memesi bulunması
 5. Yavrulara geçecek herhangi bir kalıtsal hastalık bulunmaması (Kalça displazisi)
 6. 2 den fazla P2 dişin eksik olmaması
 7. Göz kapağının dışa dönük olmaması (ektropium) veya göz kapağının içe dönük olmaması (entropium) gerekir
 8. P1 ve P2 hariç diğer dişlerin eksik olmaması gekir
 9. Kuyruğunun halka şeklinde olması gerekir.
 10. Tipik olmayan renklere sahip olması gerekir.
 11. Renkli veya değişik göz renklerine sahip olmaması gerekir
 12. Çenesinin önde veya arkada (overshot / undershot) veya çarpık olmaması gerekir;

Erkek Damızlığın seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar;

 1. Üstün ırk özelliklerini taşıması (Seceresinin iyi olması)
 2. Baş ve ağızının büyük olması
 3. Köpeğin vücudunun gelişiminin tamamlanmış ve kuvvetli bir yapısı olması
 4. Yavrulara geçecek herhangi bir kalıtsal hastalık bulunmaması (Kalça displazisi)
 5. 2 den fazla P2 dişin eksik olmaması
 6. Göz kapağının dışa dönük olmaması (ektropium) veya göz kapağının içe dönük olmaması (entropium) gerekir
 7. P1 ve P2 hariç diğer dişlerin eksik olmaması gekir
 8. Kuyruğunun halka şeklinde olması gerekir.
 9. Tipik olmayan renklere sahip olması gerekir.
 10. Renkli veya değişik göz renklerine sahip olmaması gerekir
 11. Çenesinin önde veya arkada (overshot / undershot) veya çarpık olmaması gerekir;

 

Leave a Comment